REFLEXOLOGIA PODAL

 

És una teràpia natural basada en l’existència de zones reflexes als peus, que representen tots els òrgans

i parts del cos, els quals es poden tractar a distància mitjançant la pressió o massatge d’aquests punts.

Aquesta tècnica curativa alternativa permet actuar sobre un símptoma determinat o alleujar un dolor,

però també pot regular la funció d’un òrgan malalt, millorar la circulació corporal, afavorir l’eliminació

de les toxines i estimular l’energia de l’organisme per evitar el desequilibri.

 

Tractament:

 

-Problemes digestius d’origen nerviós                                              -Transtorns de la columna vertebral

-Articulacions                                                                                        -Deficiències circulatòries o limfàtiques

-Problemes gènito-urinaris                                                                 -Problemes hormonals

-Deficiències respiratòries                                                                  -Estats emocionals,…

 

refle