PLANTILLES PERSONALITZADES

 

Mitjançant l’estudi biomecànic previ de la marxa amb el nostre equip de podoprint™ les nostres professionals

adaptaran uns suports plantars adients i personalitzats per cadascuna de les necessitats dels nostres pacients.

Les plantilles són dispositius amb la finalitat de corregir o modificar la petjada del pacient.

Les plantilles, ortesis ortopèdiques o mecanismes plantars, són dispositius que interactuen entre el terra i el peu

i que tenen com a misió modificar, en la mesura terapèutica que ens interessi biomecànicamente, la petjada del pacient.

 

Amb la combinació dels materials i les seves densitats obtenim infinitat de models de plantilles, cadascún específic

per cada tipus de problema podològic, per exemple, una plantilla funcional està feta per a un corredor de fons, i haurà de

tenir materials d’absorció d’impactes contra el terra al taló i a la zona anterior del peu, però amb elements ferms

i de contenció a la regió de l’arc plantar, capaços de soportar les càrregues corporals; pel contrari, una plantilla

acomodativa està més indicada per persones grans, ja què es busca essencialment l’amortiguació i el comfort.

 

En els nens, l’ús de plantilles té especial importància degut a l’èxit que suposa la instauració d’un tractament precoç,

ja què quan abans es corregeixi el problema, millor resultat final obtindrem.

Peus plans, cames en X o en parèntesis (varo-valgo de genoll), puntes dels peus cap en dins, esguinços crònics o inestabilitat,

són causes més que suficients per alertar als pares de que algo està succeint als peus del seu fill i que amb plantilles es pot corregir.

 

pl2                                                 plantillas